13 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wolność daje odwagę i rodzi nadzieję

30/06/19 ks. Maciej K. Kubiak
„Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata…” – pisze św. Łukasz, czyli dni Jego Paschy, wypełnienia zbawczej misji i Jego odejścia do Ojca. Jezus wychodzi od Ojca i idzie do Ojca, wraca do Niego. Ale równocześnie, wychodząc od Ojca idzie do ludzi, idzie ku nim, aby ich wyswobodzić, wyzwolić, aby ich poprowadzić ku wolności, jak pisze św. Paweł: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (II czytanie). Pascha Chrystusa, Jego droga, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie prowadzą do wolności tych wszystkich, którzy w Niego uwierzą i pójdą za Nim.