3 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

05/05/19 ks. Stanisław Dyk
Wierzący „oraz Duch Święty” dają świadectwo Zmartwychwstałemu
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Ukazane w Ewangelii objawienie Zmartwychwstałego uczniom dokonuje się podczas posiłku (…). Po eucharystycznym spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem Piotr jest już innym człowiekiem. Stąd też może już wiernie realizować wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną”. Świadectwem realizacji tego wezwania jest pierwsze czytanie, w którym Piotr mówi wobec arcykapłanów: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Uczestnicy zgromadzenia liturgicznego powinni uświadomić sobie te przestrzenie swego życia, w które nie wprowadzili jeszcze w pełni tej zasady słuchania bardziej Boga niż siebie czy świata. Warto dodać, że owa wierność Bogu dokona się często poprzez cierpienie, które wierzący jest gotów znosić dla Jego imienia.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.