Polecamy

4 niedziela wielkanocna

Sugestia programowa
12/05/19 ks. Stanisław Dyk
A uczniów Chrystusa napełniają wesele i Duch Święty
12/05/19 Patryk Jakubowski
Czy Kościół, jako wspólnota i instytucja może wypowiadać się w tematach, do których nie ma odpowiedniego przygotowania? Zwracam się do kaznodziejów, aby zapraszali wiernych do włączania się w życie wspólnotowe parafii i czuli odpowiedzialność za Kościół. To dobry moment, żeby wspólnie zastanowić się nad tym, jak głos świeckich może być słyszalny?
Homilia do dorosłych
12/05/19 ks. Maciej Szczepaniak
Bibliści mówią niekiedy, że autor księgi Apokalipsy posługuje się obrazami dla wyrażenia prawd wiary tak, jakby były to sekwencje filmowe. Księga ta zrodziła się w kontekście liturgii i dla liturgii, przeznaczona była przede wszystkim do odczytywania we wspólnocie i koncentrowała się na misterium paschalnym Chrystusa. Dziś w drugim czytaniu usłyszeliśmy fragment księgi Apokalipsy opisujący losy ludzkości i niebiańską liturgię wokół Bożego tronu. Centralną postacią tego fragmentu jest Jezus Chrystus – Odkupiciel, przedstawiony jako Baranek paschalny. Ma On pełnię władzy i pełnię wiedzy.
Homilia do dorosłych
12/05/19 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Co to znaczy, że Jezus jest Dobrym Pasterzem? On sam to dzisiaj w Ewangelii nam wyjaśnia, mówiąc, że Dobry Pasterz zna swoje owce, owce słuchają głosu swojego Pasterza, Pasterz daje swoim owcom życie wieczne.
Homilia do młodzieży
12/05/19 s. Urszula Kłusek SAC
Ktoś może myśleć, nie ma takiej miłości, w której można czuć się w pełni bezpiecznym, jak wiadomo każda miłość może zawieść, choćby dlatego, że każdy człowiek ma swoje ograniczenia. To absolutna prawda. Jednak jest miłość, która nie zawodzi i znajdziemy ją szukając jej nie w ludziach, ale w Bogu. Bóg jest miłością, czytamy w Ewangelii św. Jana, patrzymy na Jezusa, który jest żywym objawieniem miłości Boga i możemy z absolutną pewnością powiedzieć: Bóg jest miłością!
Homilia do dzieci
12/05/19
Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem, a to oznacza, że pragnie każdego z nas doprowadzić do nieba. Aby tam się dostać, należy uwierzyć w Pana Boga i starać się Go poznawać. Święty Jan zapisał, że Bóg jest miłością. Bardzo trudno jest zrozumieć człowiekowi, w jaki sposób jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Jedno, co możemy powiedzieć o Panu Bogu, to jest to, że nas bardzo kocha. Nic nie jest w stanie sprawić, że Bóg przestanie nas kochać. Każdy kto kocha troszczy się o kochaną osobę. Podobnie jest z Panem Bogiem.