Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
4 niedziela wielkanocna

Co to dokładnie oznacza?

12/05/19 Patryk Jakubowski
Czy Kościół, jako wspólnota i instytucja może wypowiadać się w tematach, do których nie ma odpowiedniego przygotowania? Zwracam się do kaznodziejów, aby zapraszali wiernych do włączania się w życie wspólnotowe parafii i czuli odpowiedzialność za Kościół. To dobry moment, żeby wspólnie zastanowić się nad tym, jak głos świeckich może być słyszalny?