4 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Krótki film o życiu wiecznym

12/05/19 ks. Maciej Szczepaniak
Bibliści mówią niekiedy, że autor księgi Apokalipsy posługuje się obrazami dla wyrażenia prawd wiary tak, jakby były to sekwencje filmowe. Księga ta zrodziła się w kontekście liturgii i dla liturgii, przeznaczona była przede wszystkim do odczytywania we wspólnocie i koncentrowała się na misterium paschalnym Chrystusa. Dziś w drugim czytaniu usłyszeliśmy fragment księgi Apokalipsy opisujący losy ludzkości i niebiańską liturgię wokół Bożego tronu. Centralną postacią tego fragmentu jest Jezus Chrystus – Odkupiciel, przedstawiony jako Baranek paschalny. Ma On pełnię władzy i pełnię wiedzy.