4 niedziela wielkanocna
Sugestia programowa

Sugestie programowe

12/05/19 ks. Stanisław Dyk
A uczniów Chrystusa napełniają wesele i Duch Święty
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Pragnieniem Boga jest obdarzenie darem życia wiecznego wszystkich ludzi (por. pierwsze czytanie). To Boże pragnienie staje się rzeczywistością w tu i teraz liturgii dla każdego, kto uwierzy tej woli Bożej objawionej w Jego słowie. Taki wierzący zostaje napełniony radością, weselem i Duchem Świętym (czyli otrzymuje dar życia wiecznego). Warto zauważyć wyraźną nierozłączność radości i Ducha Świętego, które w Piśmie Świętym bardzo często występują razem. W homilii należy wskazać to eucharystyczne źródło „wód życia”. Jest nim sam Bóg Ojciec, obdarzający swym życiem wiernych przez Chrystusa w Duchu Świętym. W Eucharystii Chrystus – Baranek „nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u [Ojca] jako nasz Obrońca” (trzecia prefacja wielkanocna).
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.