Polecamy

5 niedziela wielkanocna

19/05/19 ks. Stanisław Dyk
Chrystus rozlewa Ducha Świętego na wierzących
19/05/19
Czcigodni kaznodzieje! Podczas niedzielnych homilii wyjaśniajcie ludziom elementarz chrześcijanina! Takie czasy nastały i nie ma co chować głowy w piasek. Otwierajcie nam podwoje wiary!
Homilia do dorosłych
19/05/19 ks. Robert Klemens COr
Podobnie jak uczniowie Pana mamy wiele trudnych rzeczywistości do ogarnięcia; wiele spraw nas przerasta albo zaskakuje. W wielu rzeczach widzimy swoją ułomność i niewystarczalność. Trzeba wtedy, pomimo „nieobecności” Wielkiego Postu, sięgnąć do praktyki postnej. Nie róbmy jednak z tego karykatury postu, który jeśli ma być miły Bogu i ma wspierać nasze intencje, nie może polegać na zamianie kawałka mięsa na rybne sushi. Rezygnacja z kiełbasy na rzecz filetów z pstrąga jest żartem z postu. Nie dziwmy się później, że takie umartwienia „nie działają”, są „nieskuteczne”.
Homilia do dorosłych
19/05/19 ks. Tomasz R. Kubak
Dlaczego miłość powinna być dla chrześcijan punktem wyjścia dla służby i życia sakramentalnego? Można przecież służyć innym, pomagać im bez miłości, a tylko z poczucia obowiązku i przyzwoitości. Taka służba również może być dobra. Podobnie sakramenty, wiemy przecież, że to Bóg jest źródłem sakramentu, a tym samym działa On bez względu na naszą wiarę i przekonania.
Homilia do młodzieży
19/05/19 ks. Maciej Przybylak
Miłować, to stać się przede wszystkim bezinteresownym darem z samego siebie dla… Zwróćmy uwagę, że Jezus mówi o miłości i jeszcze ją nakazuje w formie przykazania w momencie, kiedy został właściwie przed chwilą zdradzony przez Judasza, a za chwilę zostanie opuszczony przez Piotra i większość apostołów.
Homilia do dzieci
19/05/19 bp Antoni Długosz
Do przyjścia Pana Jezusa na ziemię obowiązywało okazywanie miłości drugiemu człowiekowi taką miarą, jaką kochamy samych siebie. Był to ludzki wymiar. Tymczasem nowe odczytanie miłości podane przez Jezusa, wskazuje na realizację takiej miłości, jaką Pan Jezus - Bóg - kocha każdego człowieka. Mówi On do nas: „Taką miłością kochajcie ludzi, jaką Ja was ukochałem!”.