5 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

19/05/19 ks. Stanisław Dyk
Chrystus rozlewa Ducha Świętego na wierzących
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący, doświadczając miłości Boga w Eucharystii, zaproszeni są do współpracy z Chrystusem Zwycięzcą w odnowie świata aż do chwili, gdy Jego miłość zatriumfuje w sposób definitywny. W ten sposób miłość Jezusa objawiona na krzyżu przemienia ludzką codzienność – nie ma „żałoby ni krzyku, ni trudu”. W ten sposób czas obecny otwiera się na eschatologiczną przyszłość – dokonują się pierwociny nowego stworzenia. Gdy Paweł i Barnaba umacniali „dusze uczniów”, zachęcali ich „do wytrwania w wierze, bo przez
wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (pierwsze czytanie). Wspomniany „ucisk” można rozumieć także jako trudy czynione dla realizacji przykazania miłości.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.