Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
5 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Trwać w Bogu

19/05/19 ks. Andrzej Muńko
Mamy być inni niż otaczający nas świat. Mamy stosować przykazanie miłości każdego dnia i względem każdej osoby, którą spotkamy na swojej drodze. Świat ma deficyt miłości i to właśnie my mamy być lekarstwem. Ktoś może powiedzieć, że to za trudne zadanie, ale wszyscy zostaliśmy ukochani przez Jezusa i mamy czynić to, co On czynił względem nas. Mamy kochać.