Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
6 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

Chrystusowy pokój

26/05/19 s. Arletta Ziółkowska
Gdybyśmy skupili naszą uwagę tylko na tym, to trudno byłoby normalnie żyć. Każdy z nas nosi w sercu pragnienie pokoju. Nawet w składanych życzeniach mówimy: Życzę ci radości i pokoju serca. My chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa, mamy być ludźmi pokoju. Aby tak było, musimy na nowo uwierzyć w słowa Chrystusa. Płyną one dzisiaj z Ewangelii: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję.