6 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

26/05/19 ks. Stanisław Dyk
Duch Święty Obrońcą i Opiekunem
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Chrystus jawi się jako Ten, który wprowadza wierzących w intymną relację ze sobą oraz w imieniu którego Ojciec posyła Ducha Pocieszyciela. Duch zaś „wszystkiego nauczy i przypomni wszystko”, co Jezus powiedział. Powraca tu znów temat intymnej relacji z Jezusem, miłości do Niego i zachowywania Jego słów (zwłaszcza przykazania miłości). Ten, kto nie ma intymnej relacji z Jezusem, nie zrozumie ani Jego nauki, ani Jego zbawczego dzieła. Relacje tę nawiązuje się tylko w Duchu Świętym (…).
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: (…) Duch Święty zesłany przez Jezusa udziela prawdziwego pokoju. Jest to pokój płynący z wiary, która przezwycięża zgorszenie krzyżem. Owocem działania Ducha jest zatem wiara, która udziela pokoju. Wiara udzielana przez Ducha nie jest nigdy statyczna, lecz dynamiczna, żywa i twórcza w każdej życiowej sytuacji (…).
 
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.