Boże Ciało
Sugestia programowa

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego

20/06/19 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący umocnieni darem jedności i pokoju wracają do swego życia, aby tam wykorzystywać te dary poprzez troskę o ubogich i potrzebujących. Warto pamiętać w tym względzie o biblijnym kontekście Pawłowego tekstu o ustanowieniu Eucharystii.
Apostoł potępia zachowanie niektórych chrześcijan, którzy podczas wspólnych zebrań zapominali o potrzebujących
(a może wręcz gardzili nimi), jednocześnie grzesząc egoistyczną sytością czy nietrzeźwością. W ten sposób negowali sens Eucharystii, w której Pan powierza się wszystkim i karmi wszystkich. W tym miejscu można także wspomnieć, że wierni poprzez braterską miłość naśladują Melchizedeka, który był zarazem królem i kapłanem Boga Najwyższego. Wierzący poprzez troskę o braci spełniają funkcję królewską, jednocześnie oddając w ten sposób kult
Bogu (funkcja kapłańska).
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.