Boże Ciało
Homilia do dorosłych

Nieskończona potęga miłości objawionej na krzyżu

20/06/19 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Procesja Bożego Ciała przypomina nam o obecności Jezusa pośród nas. Jest to obecność eucharystyczna. Najważniejszym elementem procesji jest bowiem Hostia niesiona przez kapłana w monstrancji. Pamiętajmy jednak, że ta Boża obecność nie ogranicza się do sakramentalnego znaku chleba. Jezus przemierza ulice naszych miast również w misterium Kościoła.