Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł

NMP Królowej Polski

03/05/19
Obym miłował Jezusa w tym Duchu, w którym Ty uwielbiasz Go jako Pana
03/05/19 Sławomir Zatwardnicki
Matka obleczona w słońce
Homilia do dorosłych
03/05/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Radujemy się z dzisiejszej uroczystości. Liturgia wskazuje na Maryję, Królową Polski i uwypukla Jej rolę w naszej historii. Wpatrujemy się w Matkę, która króluje nam od wieków. W wielu naszych sanktuariach, katedrach, kościołach, kaplicach i przydrożnych kapliczkach są obrazy, figury, płaskorzeźby, polichromie przedstawiające Jej wizerunek. Maryja często jest przedstawiana z koroną na głowie. Oczywiście jest to symbol tego, co uczynił Bóg względem Maryi – dał Jej miejsce po swojej prawicy.
Homilia do dorosłych
03/05/19 ks. Zbigniew Kosik
Narodowe święto. Maryjna uroczystość: Królowej Polski. Dzień patriotyzmu, wrażliwości, wdzięczności. Przed ołtarzami schylamy pokornie czoła w modlitewnej zadumie niosąc uwielbiające westchnienia dla Tej, którą przyzywamy dziś w Jej święto: Królowej Polski.
03/05/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Łatwo jest powiedzieć „próbujemy trwać” – trudniej jest to wykonać, czyli faktycznie być obecnym pod krzyżem. Pomaga nam w tym dzisiejsza uroczystość. Wpatrujemy się w Maryję, którą czcimy jako Królową Polski.
Homilia do dzieci
03/05/19 Danuta Szelejewska
Maryja została nam dana jako wyraz miłości i troski Pana Jezusa o każdego człowieka. Ten, kto postanowił zostać pod Jej opieką, nie zawiedzie się. Ona – jak najlepsza matka – troszczy się o powierzone sobie dzieci. Będąc Przewodniczką wiary prowadzi nas do Syna. To właśnie Maryja, zgodnie z zapewnieniem autora Apokalipsy, została „obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1). Z Maryją na pewno dojdziemy tam, gdzie jest cel ziemskiego bytowania.