NMP Królowej Polski
Homilia do dzieci

Matczyna miłość Maryi

03/05/19 Danuta Szelejewska
Maryja została nam dana jako wyraz miłości i troski Pana Jezusa o każdego człowieka. Ten, kto postanowił zostać pod Jej opieką, nie zawiedzie się. Ona – jak najlepsza matka – troszczy się o powierzone sobie dzieci. Będąc Przewodniczką wiary prowadzi nas do Syna. To właśnie Maryja, zgodnie z zapewnieniem autora Apokalipsy, została „obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1). Z Maryją na pewno dojdziemy tam, gdzie jest cel ziemskiego bytowania.