NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Między smutkiem a radością

03/05/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Radujemy się z dzisiejszej uroczystości. Liturgia wskazuje na Maryję, Królową Polski i uwypukla Jej rolę w naszej historii. Wpatrujemy się w Matkę, która króluje nam od wieków. W wielu naszych sanktuariach, katedrach, kościołach, kaplicach i przydrożnych kapliczkach są obrazy, figury, płaskorzeźby, polichromie przedstawiające Jej wizerunek. Maryja często jest przedstawiana z koroną na głowie. Oczywiście jest to symbol tego, co uczynił Bóg względem Maryi – dał Jej miejsce po swojej prawicy.