Trójcy Przenajświętszej
Homilia do dorosłych

Jedność Trójcy - jedność wśród nas

16/06/19 ks. Piotr Winkler
Można wskazać na trzy ele­menty tworzące jedność. Jakie? Pierwszy to słowo – wypowia­dane, ale również słuchane. Słowo jednoczące to przede wszystkim słowo Boże, które powinno budzić wiarę. Jakim jestem słuchaczem? Czy w ogóle przywiązuję jakąkolwiek wagę do słowa Bożego? Gdyby każdy z nas tak do koń­ca je przyjął i zrozumiał – stanowili­byśmy jedno. Jednak nie tylko słowo skierowane do nas przez Boga jest elementem jednoczącym. Również mowa naszej codzienności może i powinna jednoczyć.