Trójcy Przenajświętszej
Homilia do młodzieży

Nie jesteśmy sami

16/06/19 o. Marcin Wrzos OMI
Ostatnie dni przed ukrzyżowaniem Jezusa, bo wówczas padają słowa z Ewangelii, są ważnym jej kontekstem. Kiedy ma się już niewiele czasu, mówi się rzeczy najważniejsze. Droga Jezusa w Ewangelii Jana dobiega kresu. Zaledwie zaczęli poznawać swego Mistrza, a już muszą się z Nim rozstać. Jezus obiecuje jednak, że nie zostawi ich „sierotami”. Duch, którego im pośle, da im siłę do świętego życia, bo sami tego nie ogarną. W Ewangelii usłyszeliśmy słowa Jezusa, który objawia uczniom Ojca i Ducha. Są doskonałą jednością, ale każdy z nich jest inny, każdy ma swoją rolę.