Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł

Wniebowstąpienie Pańskie

Sugestia programowa
02/06/19 ks. Stanisław Dyk
Pan zostaje uwielbiony, a Duch dany
02/06/19 Michał Piotr Gniadek
Jak wygląda sytuacja wielu chrześcijan po dwóch tysiącach lat od uroczyście dziś wspominanego wydarzenia? Wydaje się, iż w jednej kwestii posłuchaliśmy apelu przywołanych wcześniej dwóch mężów, a mianowicie zaprzestaliśmy wpatrywać się w niebo. Biegniemy wąskimi korytarzami naszych codziennych spraw. Gdy jednak komuś przydarzy się zatrzymać i spojrzeć w górę z tęsknotą, za tym co piękne i święte, zaraz ktoś zwróci mu uwagę, by przestał bujać w obłokach. Przecież mamy konkretne powołanie do realizacji.
Homilia do dorosłych
02/06/19 ks. Jacek Kacprzak
Po zapowiedzi chrztu Duchem Świętym uczniowie pytają o przywrócenie królestwa Izraela. Pytanie to jest z jednej strony naturalne wobec starotestamentalnych zapowiedzi mówiących o wylaniu Ducha Świętego w połączeniu z odnowieniem królestwa Izraela. Wydaje się jednak, że uczniowie, nawet po wydarzeniach paschalnych, które powinny ich przekonać o nadprzyrodzonym charakterze królestwa Bożego, wciąż traktują zapowiadane królestwo jako rzeczywistość tylko doczesną. Tak jakby Jezus wciąż był dla nich mesjaszem politycznym, a wyzwolenie przez Niego dokonywane miało charakter ratowania z opresji, w jakiej historycznie znalazł się Izrael.
Homilia do dorosłych
02/06/19 ks. Marek Piedziewicz
Nic więc dziwnego, że wniebowstąpienie Jezusa, które dziś wspominamy i świętujemy, poruszyło apostołów i wszystkich, którzy byli jego świadkami. Doświadczyli przecież rozstania z kimś, kto odmienił ich życie w tak wielkim stopniu, jak żadna inna osoba. Jednak z wniebowstąpienia Jezusa płyną przynajmniej dwa bardzo radosne wnioski. Pierwszy, dotyczy połączenia, jakiego dokonał Jezus. Nasz Pan zjednoczył w sobie to, co Boskie z tym, co ludzkie. I zabrał do nieba nasze człowieczeństwo. W ten sposób pokazał, gdzie jest miejsce każdego z ludzi.
Homilia do młodzieży
02/06/19 ks. Artur Filipiak
Misja Jezusa okazała się sukcesem i jednocześnie rozczarowaniem. Byli ludzie, którzy (jak Nikodem) szczerze poszukiwali prawdy. Byli tacy, którzy przyłączyli się do Jezusa, uwierzywszy w Jego boskie posłannictwo. Rozczarowanie przyszło wraz z odrzuceniem i rosnącą nienawiścią. Jakże rozczarowujące musiały być okrzyki ludu: „Uwolnij Barabasza”, ileż goryczy musiał przełknąć Jezus, gdy w czasie drogi krzyżowej opuścili Go prawie wszyscy; gdy okazało się, że nie ma żadnej ucieczki od cierpienia i śmierci.
Homilia do dzieci
02/06/19 bp Antoni Długosz
W dzisiejsze święto przeżywamy wyjątkowe spotkanie Pana Jezusa z Jego uczniami (obraz). Pan Jezus żegna się z nimi, ponieważ wstąpi do nieba. Podczas pożegnania powołuje ich na świadków swoich słów i czynów. Uczniowie Jezusa zobowiązani są, by opowiadać o tym, co czyni On dla ludzi: naucza, uzdrawia, wskrzesza, odpuszcza grzechy. Najważniejszym wydarzeniem Jezusowego życia jest męka, śmierć krzyżowa (obraz) i zmartwychwstanie (obraz). Ponieważ apostołowie widzieli te Jezusowe czyny – są ich świadkami. Powołani są przez Jezusa, by o tym opowiadali ludziom.