Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 10,00 zł
Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Bóg doprowadza swój plan do końca

02/06/19 ks. Jacek Kacprzak
Po zapowiedzi chrztu Duchem Świętym uczniowie pytają o przywrócenie królestwa Izraela. Pytanie to jest z jednej strony naturalne wobec starotestamentalnych zapowiedzi mówiących o wylaniu Ducha Świętego w połączeniu z odnowieniem królestwa Izraela. Wydaje się jednak, że uczniowie, nawet po wydarzeniach paschalnych, które powinny ich przekonać o nadprzyrodzonym charakterze królestwa Bożego, wciąż traktują zapowiadane królestwo jako rzeczywistość tylko doczesną. Tak jakby Jezus wciąż był dla nich mesjaszem politycznym, a wyzwolenie przez Niego dokonywane miało charakter ratowania z opresji, w jakiej historycznie znalazł się Izrael.