Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Bóg doprowadza swój plan do końca

02/06/19 ks. Jacek Kacprzak
Po zapowiedzi chrztu Duchem Świętym uczniowie pytają o przywrócenie królestwa Izraela. Pytanie to jest z jednej strony naturalne wobec starotestamentalnych zapowiedzi mówiących o wylaniu Ducha Świętego w połączeniu z odnowieniem królestwa Izraela. Wydaje się jednak, że uczniowie, nawet po wydarzeniach paschalnych, które powinny ich przekonać o nadprzyrodzonym charakterze królestwa Bożego, wciąż traktują zapowiadane królestwo jako rzeczywistość tylko doczesną. Tak jakby Jezus wciąż był dla nich mesjaszem politycznym, a wyzwolenie przez Niego dokonywane miało charakter ratowania z opresji, w jakiej historycznie znalazł się Izrael.