Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Boży człowiek

02/06/19 ks. Marek Piedziewicz
Nic więc dziwnego, że wniebowstąpienie Jezusa, które dziś wspominamy i świętujemy, poruszyło apostołów i wszystkich, którzy byli jego świadkami. Doświadczyli przecież rozstania z kimś, kto odmienił ich życie w tak wielkim stopniu, jak żadna inna osoba. Jednak z wniebowstąpienia Jezusa płyną przynajmniej dwa bardzo radosne wnioski. Pierwszy, dotyczy połączenia, jakiego dokonał Jezus. Nasz Pan zjednoczył w sobie to, co Boskie z tym, co ludzkie. I zabrał do nieba nasze człowieczeństwo. W ten sposób pokazał, gdzie jest miejsce każdego z ludzi.