Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do młodzieży

Stać na ziemi. Tęsknić za niebem

02/06/19 ks. Artur Filipiak
Misja Jezusa okazała się sukcesem i jednocześnie rozczarowaniem. Byli ludzie, którzy (jak Nikodem) szczerze poszukiwali prawdy. Byli tacy, którzy przyłączyli się do Jezusa, uwierzywszy w Jego boskie posłannictwo. Rozczarowanie przyszło wraz z odrzuceniem i rosnącą nienawiścią. Jakże rozczarowujące musiały być okrzyki ludu: „Uwolnij Barabasza”, ileż goryczy musiał przełknąć Jezus, gdy w czasie drogi krzyżowej opuścili Go prawie wszyscy; gdy okazało się, że nie ma żadnej ucieczki od cierpienia i śmierci.