Wniebowstąpienie Pańskie
Sugestia programowa

Sugestie programowe

02/06/19 ks. Stanisław Dyk
Pan zostaje uwielbiony, a Duch dany
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Od dnia Wniebowstąpienia rozpoczyna się nowa forma obecności Jezusa pośród swoich (…). W homilii warto przypomnieć wiernym, że zesłanie Ducha zawsze poprzedzone jest uwielbieniem Jezusa: „Duch nie został jeszcze dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony”. Wskazane jest zatem, aby cała celebracja, w tym i homilia, ukierunkowane były na uwielbienie Pana. Jest to naturalna droga do otrzymania Ducha Świętego, którego dar będzie zintensyfikowany w liturgii kolejnej niedzieli – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący zostali umocnieni darem Ducha, który zapewnia ich o bliskiej obecności zmartwychwstałego i uwielbionego Pana. Doświadczenie tej bliskości sprawia, że mogą oni przeżywać swoją codzienność w postawie „radości, uwielbienia i błogosławienia Boga (…).
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019