Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Wniebowstąpienie Pańskie

Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką
02/06/19 ks. Andrzej Muńko
Wprowadzenie Nie wiem czy ktokolwiek pamięta jeszcze tę ogromną radość jaką odczuwaliśmy w sercu, gdy okazało się, że grób w którym spoczywał Jezus jest pusty. Jeśli nie, to dziś kolejny powód do radości – Jezus wstępuje do nieba i zasiada po prawicy Ojca. Pokazuje nam, że nasza ojczyzna jest w niebie i tam wszyscy zdążamy. Prośmy dzisiaj o pragnienie nieba dla każdego z nas.