Zesłanie Ducha Świętego

Sugestie programowe

09/06/19 ks. Stanisław Dyk
Kościół komunią w Duchu oraz sakramentem zjednoczenia ludzi z Bogiem
Wyjaśnienie tekstów świętych - odsłonięcie obchodzonego misterium: Pięćdziesiątnica jest objawieniem Wielkanocy. Duch Święty scala „liczne języki w jeden nowy język pojmowania «wielkich dzieł Bożych» okazanych w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa” (DH 56). Kościół pojmuje i przeżywa Wielkanoc - Pięćdziesiątnicę - między innymi jako źródło swojej jedności. Duch Święty jednoczy wierzących przy Chrystusie. Dokonuje się w ten sposób wydarzenie przeciwne w stosunku do tego, co się stało podczas budowy wieży Babel. Mamy tu z jednej strony otwarcie się wierzących na cały świat, a z drugiej zjednoczenie wszystkich narodów w oddawaniu chwały temu samemu Bogu. To właśnie jedność, której dokonuje Duch pośród wierzących, jawi się tutaj jako wątek dominujący (…).
„Tylko Duch Święty może dodać nam odwagi do pokonywania kolejnych zakrętów historii czy rozwiązywania problemów społecznych, aby móc dotrzymać kroku nowym wyzwaniom dla dobra królestwa Bożego i człowieka” (R. Cantalamessa).
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.