Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do młodzieży

Weźmijcie Ducha Świętego…

09/06/19 s. Urszula Kłusek SAC
Każdy z nas otrzymał w darze Ducha Świętego w dniu chrztu świętego. Skąd to wiemy? Spójrzcie na dzieci. Im mniejsze dziecko, im mniej wpływów zła i grzechu doświadczyło, tym bardziej jest ufne, czyste, spokojne, ciekawe świata i zachwycone wszystkim, co odkrywa. I co najważniejsze, w dziecku małym nie ma podstępu, kłamstwa, zamknięcia się w sobie.