Polecamy
Jezus Best
seller
James Martin
KSIĄŻKA
39,90 zł 33,90 zł

Apostolstwo modlitwy

Homilia do dorosłych
01/05/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.
Homilia do dorosłych
01/06/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Za prezbiterów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.