Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

02/05/19 ks. Maciej K. Kubiak
Trwali jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Jego Matką… Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu maja. W tym miesiącu proponujemy rozważanie słowa Bożego i modlitwę adoracji i uwielbienia Boga razem z Maryją, Matką Jezusa i naszą siostrą w wierze.
06/06/19 ks. Maciej K. Kubiak
Eucharystia bijącym sercem Kościoła
03/05/19
Pierwszy piątek maja zbiega się w tym roku z uroczystością NMP Królowej Polski (3 V).
07/06/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jezus też zapragnął dowiedzieć się od Piotra, czy Go kocha. Trzykrotnie o to go zapytał. Piotr trzykrotnie odpowiedział: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Niezależnie od biblijnych interpretacji owego fragmentu, od właściwego rozumienia i rozróżnienia greckich słów dotyczących miłości, każdy z nas poczułby się niezbyt komfortowo, gdyby ktokolwiek trzykrotnie nas zapytał: Kochasz mnie?
07/06/19 Danuta Szelejewska
Wszystko, czego Jezus nauczał, miało pomóc w przyjęciu prawdy, że jest On Synem Bożym. Jest obiecanym Mesjaszem, który umarł na krzyżu dla zbawienia człowieka. Możemy sobie wyobrazić, z jakim sprzeciwem odnosili się do tego ludzie Jemu współcześni. Dlatego – jak wynika z relacji Świętego Marka – Chrystus nauczając w świątyni przypomniał słowa znane już w czasach Starego Testamentu: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje” (Mk 12, 36).