Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Pierwszy piątek czerwca (do dorosłych)

07/06/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jezus też zapragnął dowiedzieć się od Piotra, czy Go kocha. Trzykrotnie o to go zapytał. Piotr trzykrotnie odpowiedział: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Niezależnie od biblijnych interpretacji owego fragmentu, od właściwego rozumienia i rozróżnienia greckich słów dotyczących miłości, każdy z nas poczułby się niezbyt komfortowo, gdyby ktokolwiek trzykrotnie nas zapytał: Kochasz mnie?