Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Pierwszy piątek czerwca (do dzieci)

07/06/19 Danuta Szelejewska
Wszystko, czego Jezus nauczał, miało pomóc w przyjęciu prawdy, że jest On Synem Bożym. Jest obiecanym Mesjaszem, który umarł na krzyżu dla zbawienia człowieka. Możemy sobie wyobrazić, z jakim sprzeciwem odnosili się do tego ludzie Jemu współcześni. Dlatego – jak wynika z relacji Świętego Marka – Chrystus nauczając w świątyni przypomniał słowa znane już w czasach Starego Testamentu: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje” (Mk 12, 36).