Polecamy
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
24,90 zł 20,90 zł

Homilie okolicznościowe

Homilia do dorosłych
08/05/19 ks. Marcin Chudzik
Walka między prawem Bożym a prawami człowieka nie jest nowym doświadczeniem dla Kościoła. Zawsze musimy być posłuszni Bogu, a nie ludziom w konfrontacji z konfliktem lojalności. Podczas gdy chrześcijanie mają być dobrymi obywatelami, musimy według słów św. Pawła pamiętać, że nasza ojczyzna jest w niebie. Święty Stanisław urodził się w 1030 roku w Szczepanowie, w zamożnej rodzinie...
Homilia do dorosłych
24/05/19 Michał Piotr Gniadek
Chyba każdy katolik w Polsce w zupełnie naturalny i oczywisty sposób uznaje Maryję jako swoją Matkę i Królową naszego narodu. Musimy jednak zadać dziś sobie pytanie, czy jest to wyraz naszego przywiązania do tradycji czy owoc autentycznych, osobistych, religijnych doświadczeń. Czy nie jest tak, że maryjność staje się skansenem polskiej pobożności? Niektórzy próbują marginalizować rolę Maryi, zarzucając nam, czcicielom Matki Bożej, że oddalamy się od przekazu biblijnego. Tymczasem warto uważnie wsłuchać się w słowo Boże...
Homilia do dorosłych
29/05/19 ks. Maciej Kubiak
Bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej świat był zupełnie inny niż ten, w którym my dziś żyjemy. A jednak… W 1889 roku Urszula Ledóchowska napisała list do swego brata – ówczesnego generała zakonu jezuitów – Włodzimierza Ledóchowskiego, w którym wyraziła pragnienie i niepokój swego serca: „żebym tylko miłować umiała”. Skąd takie pragnienie i taki niepokój?
Homilia do dorosłych
31/05/19 ks. Franciszek Zawadzki
Odwiedziny Maryi u Elżbiety, to wydarzenie, którego opis Ewangelista Łukasz umieszcza pomiędzy sceną zwiastowania i narodzenia Pana Jezusa. Myślę, że w dzisiejsze święto jesteśmy zaproszeni, by tej scenie nawiedzenia przyjrzeć się dokładniej – po to, by w odniesieniu do niej przemyśleć i nasze odwiedziny u bliźnich a szerzej mówiąc wszelkie nasze relacje z drugim człowiekiem.
Homilia do dorosłych
10/06/19 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Kardynał August Hlond umierając wypowiedział te znamienne słowa: «Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie ono przez Maryję». Na przestrzeni kilkudziesięciu lat mego posługiwania pasterskiego w Polsce byłem świadkiem, w jaki sposób te słowa urzeczywistniały się. Wchodząc w sprawy Kościoła powszechnego, wraz z wyborem na papieża, przynosiłem z sobą to przeświadczenie, że również w tym uniwersalnym wymiarze zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie odniesione przez Maryję...
Homilia do dorosłych
10/06/19 Sławomir Zatwardnicki
Maryja okazuje się Drugą Ewą – duchową matką uczniów Pana, których reprezentuje tutaj Jan (inni się rozproszyli). Oto z przebitego boku Chrystusowego, z którego za chwilę wypłyną sakramenty, rodzi się Nowa Ewa. Ze zjednoczenia Maryi-Oblubienicy oraz Chrystusa-Oblubieńca rodzi się Kościół. Jest tu poniekąd w stanie „nowoporodkowym”, skoro Lud Boży ogranicza się na razie do jednostek. Ale Ukrzyżowany zaczyna właśnie gromadzić rozproszonych, we współpracy z ofiarnym duchem swojej Matki współpracującej w naszym zbawieniu...