Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Cały Twój, Maryjo! (10 VI)

10/06/19 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Kardynał August Hlond umierając wypowiedział te znamienne słowa: «Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie ono przez Maryję». Na przestrzeni kilkudziesięciu lat mego posługiwania pasterskiego w Polsce byłem świadkiem, w jaki sposób te słowa urzeczywistniały się. Wchodząc w sprawy Kościoła powszechnego, wraz z wyborem na papieża, przynosiłem z sobą to przeświadczenie, że również w tym uniwersalnym wymiarze zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie odniesione przez Maryję...