Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Idziemy w odwiedziny (31 V)

31/05/19 ks. Franciszek Zawadzki
Odwiedziny Maryi u Elżbiety, to wydarzenie, którego opis Ewangelista Łukasz umieszcza pomiędzy sceną zwiastowania i narodzenia Pana Jezusa. Myślę, że w dzisiejsze święto jesteśmy zaproszeni, by tej scenie nawiedzenia przyjrzeć się dokładniej – po to, by w odniesieniu do niej przemyśleć i nasze odwiedziny u bliźnich a szerzej mówiąc wszelkie nasze relacje z drugim człowiekiem.