Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Maryja w „kodzie genetycznym” Kościoła (10 VI)

10/06/19 Sławomir Zatwardnicki
Maryja okazuje się Drugą Ewą – duchową matką uczniów Pana, których reprezentuje tutaj Jan (inni się rozproszyli). Oto z przebitego boku Chrystusowego, z którego za chwilę wypłyną sakramenty, rodzi się Nowa Ewa. Ze zjednoczenia Maryi-Oblubienicy oraz Chrystusa-Oblubieńca rodzi się Kościół. Jest tu poniekąd w stanie „nowoporodkowym”, skoro Lud Boży ogranicza się na razie do jednostek. Ale Ukrzyżowany zaczyna właśnie gromadzić rozproszonych, we współpracy z ofiarnym duchem swojej Matki współpracującej w naszym zbawieniu...