Homilie okolicznościowe
Homilia do dzieci

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem (Zakończenie roku szkolnego)

21/06/19 ks. Piotr Śliżewski
Nawet najbardziej sprawna wiedza nie zastąpi świadectwa. Idee bardzo szybko odchodzą w zapomnienie, a pamięta się tych, którzy o nie walczyli. Zgodnie ze starożytnym powiedzeniem Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Zresztą, czy nie mówimy na co dzień o różnych ideałach, a gdy dochodzi do decyzji, czy się w nie osobiście zaangażować, jako argument za rezygnacją podajemy: „przecież nikt tak dzisiaj nie żyje?”...