Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Uczestniczymy w Jego kapłaństwie (13 VI)

13/06/19 ks. Kazimierz Kubat SDS
Co dla człowieka XXI wieku znaczy, że Chrystus – Najwyższy i Wieczny Kapłan – ofiaruje się za tegoż właśnie człowieka Bogu Ojcu? Niestety ani starotestamentalne figury biblijne, ani idea kapłaństwa czy ofiary, nie są ani zrozumiałe, ani przyswajalne, szczególnie przez ludzi młodych. Obraz Najwyższego Kapłana ofiarowującego się Bogu Ojcu za zbawienie świata przerasta nasze możliwości rozumienia, a tym samym przestał – jak się wydaje – być dla nas nośnikiem najważniejszej w naszym życiu prawdy.