Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Wierny świadek Króla królów (8 V)

08/05/19 ks. Marcin Chudzik
Walka między prawem Bożym a prawami człowieka nie jest nowym doświadczeniem dla Kościoła. Zawsze musimy być posłuszni Bogu, a nie ludziom w konfrontacji z konfliktem lojalności. Podczas gdy chrześcijanie mają być dobrymi obywatelami, musimy według słów św. Pawła pamiętać, że nasza ojczyzna jest w niebie. Święty Stanisław urodził się w 1030 roku w Szczepanowie, w zamożnej rodzinie...