Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

Nabożeństwo Fatimskie

Homilia do dorosłych
13/05/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dość często pojawiają się w mass mediach różnego rodzaju artykuły dotyczące sytuacji naszego kraju. Poruszane są sprawy dotyczące pracy, zarobków, emigracji, szkolnictwa, polityki, wiary… Najczęściej się mówi o kryzysie człowieka: kobiety, mężczyzny, rodziny, społeczności, grup zawodowych, wspólnot religijnych. Redaktorzy często podkreślają, że brakuje nam dzisiaj silnych osobowości na miarę kardynała Stefana Wyszyńskiego...
Homilia do dorosłych
13/06/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wielu narzeka, że w naszej ojczyźnie nie ma jednomyślności. Ludzie wiekowi mówią zaś, że w okresie bardzo trudnych lat drugiej wojny światowej i zaraz po wojnie, czyli w końcówce lat 40. i w latach 50. ubiegłego stulecia, Polacy, mimo powszechnej biedy i zniewolenia komunistycznego, byli bardzo otwarci, pomagali sobie, nie oczekiwali na wynagrodzenie. Historycy zaś potwierdzają, że w czasie zamętów w naszej Rzeczypospolitej, zaborów i pierwszej wojny światowej też tak było, że Polak Polakowi był bratem, a nie wilkiem. Rodzi się więc trudne i niewygodne pytanie...