Nabożeństwo Fatimskie
Homilia do dorosłych

Perspektywa krzyża. Najświętsza Maryja Panna od Wyzwolenia (13 V)

13/05/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dość często pojawiają się w mass mediach różnego rodzaju artykuły dotyczące sytuacji naszego kraju. Poruszane są sprawy dotyczące pracy, zarobków, emigracji, szkolnictwa, polityki, wiary… Najczęściej się mówi o kryzysie człowieka: kobiety, mężczyzny, rodziny, społeczności, grup zawodowych, wspólnot religijnych. Redaktorzy często podkreślają, że brakuje nam dzisiaj silnych osobowości na miarę kardynała Stefana Wyszyńskiego...