Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Papieskie rocznice (VI)

01/06/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
W tym roku, podobnie zresztą jak w pierwszą rocznicę swego pontyfikatu, Franciszek wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami przebywał na dorocznych rekolekcjach wielkopostnych w Aricci. Jak poinformowało Radio Watykańskie życzenia papieżowi złożył kard. Giovanni Battista Re, emerytowany prefekt Kongregacji ds. Biskupów. „Prosimy Pana , aby obdarzył Cię światłem, umocnił i pocieszył w tej misji utwierdzania braci w wierze, w byciu fundamentem jedności oraz we wskazywaniu wszystkim drogi, która prowadzi do nieba”.