Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł

Spotkanie wspólnoty różańcowej

Homilia do dorosłych
04/05/19 ks. Franciszek Zawadzki
Zatrzymując się nad słowem pojednanie, rozumiemy je jako stan życia w jedności. Ta jedność zaś to życie w harmonii, zgodzie, wzajemnym porozumieniu. Tak mamy żyć z Bogiem. Harmonia z Bogiem zaś to życie modlitwą, liturgią… To odnoszenie do Boga i Jego Ewangelii wszelkich spraw naszego życia. Harmonii z Bogiem nie da się osiągnąć bez skupienia na codziennej modlitwie, niedzielnej Eucharystii, słuchaniu słowa Bożego. Zgoda z Bogiem to zgoda na to, by Jego Prawo było zasadą naszego życia.
Homilia do dorosłych
01/06/19 ks. Franciszek Zawadzki
Na wielką skalę polecanie odbywa się drogą przygotowywanych z wielkim rozmachem kampanii reklamowych. W ten sposób polecane są nam idee, produkty, modny styl ubioru czy życia… Czasami, gdy zrobimy coś dobrego i osoba obdarowana przez nas dobrem dziękuje, zdawkowo mówimy „nie ma za co, polecam się na przyszłość”. Wiemy, że takie słowa są miłe dla nas samych – skoro bowiem wyświadczyliśmy komuś dobro, jesteśmy godni polecenia, warto nam zaufać...