Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

Synowi swojemu nas polecaj… (VI)

01/06/19 ks. Franciszek Zawadzki
Na wielką skalę polecanie odbywa się drogą przygotowywanych z wielkim rozmachem kampanii reklamowych. W ten sposób polecane są nam idee, produkty, modny styl ubioru czy życia… Czasami, gdy zrobimy coś dobrego i osoba obdarowana przez nas dobrem dziękuje, zdawkowo mówimy „nie ma za co, polecam się na przyszłość”. Wiemy, że takie słowa są miłe dla nas samych – skoro bowiem wyświadczyliśmy komuś dobro, jesteśmy godni polecenia, warto nam zaufać...