Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

Z Synem swoim nas pojednaj… (V)

04/05/19 ks. Franciszek Zawadzki
Zatrzymując się nad słowem pojednanie, rozumiemy je jako stan życia w jedności. Ta jedność zaś to życie w harmonii, zgodzie, wzajemnym porozumieniu. Tak mamy żyć z Bogiem. Harmonia z Bogiem zaś to życie modlitwą, liturgią… To odnoszenie do Boga i Jego Ewangelii wszelkich spraw naszego życia. Harmonii z Bogiem nie da się osiągnąć bez skupienia na codziennej modlitwie, niedzielnej Eucharystii, słuchaniu słowa Bożego. Zgoda z Bogiem to zgoda na to, by Jego Prawo było zasadą naszego życia.