W TYCH MIESIĄCACH

W szkole Maryi przyjąć bez zastrzeżeń Ewangelię

01/05/19 ks. Maciej K. Kubiak
W tych wszystkich duszpasterskich sytuacjach chcemy pomagać tekstami i materiałami, które wraz z całym zespołem naszych autorów, świeckich i duchownych, przygotowaliśmy do tego wydania „Biblioteki Kaznodziejskiej”, poszerzonej o Suplement z czytaniami na maj i czerwiec.
Przed nami maj i czerwiec – już ostatnie dwa miesiące przed wakacjami, czas intensywnej pracy duszpasterskiej… Najpierw maj: z nabożeństwami majowymi, pierwszymi komuniami, 11. Ogólnopolskim Tygodniem Biblijnym (5-11 maja) i Niedzielą Dobrego Pasterza, z modlitwą o nowe powołania i za tych, których Dobry Pasterz już powołał. A po maju czerwiec: z nabożeństwami do Serca Pana Jezusa, z Wniebowstąpieniem, Zesłaniem Ducha Świętego, Bożym Ciałem oraz zakończeniem roku szkolnego i katechetycznego. W tych wszystkich duszpasterskich sytuacjach chcemy pomagać tekstami i materiałami, które wraz z całym zespołem naszych autorów, świeckich i duchownych, przygotowaliśmy do tego wydania „Biblioteki Kaznodziejskiej”, poszerzonej o Suplement z czytaniami na maj i czerwiec.
Wprowadzeniem w przeżywanie majowych i czerwcowych dni oraz pracę duszpasterską i kaznodziejską, którą w tych dniach będziemy podejmować, niech staną się słowa papieża Franciszka, wypowiedziane podczas jego podróży do Loreto, którą odbył 25 marca br. W słowach biskupa Rzymu, jak w soczewce skupiają się problemy, które są przed nami, ale przede wszystkim ludzie, do których jesteśmy posłani. W myślach papieża możemy też znaleźć cenną inspirację i natchnienie, które warto wykorzystać w codziennej duszpasterskiej posłudze. 
Najpierw Franciszek zachęca, by „odkryć na nowo plan Boga dla rodziny, będącej podstawową komórką społeczeństwa, aby podkreślić jej wspaniałość i niezastępowalną rolę w służbie życiu. W nazaretańskim domu Maryja przeżywała wiele relacji rodzinnych jako córka, narzeczona, oblubienica i matka. Z tego względu każda rodzina w jej różnych elementach znajduje tutaj gościnę, inspirację, aby przeżywać swoją tożsamość. Doświadczenie domowe Najświętszej Dziewicy wskazuje, że rodzina i młodzi nie mogą być dwoma równoległymi sektorami duszpasterstwa naszych wspólnot, ale muszą podążać ściśle ze sobą złączone, ponieważ bardzo często ludzie młodzi są tym, co rodzina im dała w okresie dorastania. Taka perspektywa przekształca w jedność duszpasterstwo powołaniowe, które stara się wyrazić oblicze Jezusa w jego wielu aspektach, jako kapłana, oblubieńca, jako pasterza”.
Maryjny maj, czy niedziela powołaniowa to doskonała okazja, by wrócić do tych słów Franciszka.
Drugi fragment z przemówienia wygłoszonego w Loreto, 25 marca, niech stanie się zachętą do podjęcia z jeszcze większym zapałem naszego powołania do głoszenia słowa i przyjmowania Ewangelii w swoim życiu:  „Bóg przez Maryję powierza [wam] misję w naszych czasach: by zanieść Ewangelię pokoju i życia naszym współczesnym, często nieuważnym w obliczu znaków Boga, pochłoniętym interesami doczesnymi lub zanurzonym w klimacie obojętności duchowej. Trzeba osób prostych, ale mądrych; pokornych, ale odważnych; ubogich, ale hojnych. Krótko mówiąc, ludzi, którzy w szkole Maryi przyjmują bez zastrzeżeń Ewangelię w swoim życiu. W ten sposób, poprzez świętość ludu Bożego, nadal z tego miejsca w całym narodzie będą szerzyć się świadectwa świętości w każdym stanie życia, aby odnowić Kościół i ożywić społeczeństwo zaczynem królestwa Bożego”.
To jest zadanie dla nas i dla całego Kościoła. Bądźmy więc zaczynem królestwa Bożego! Bądźmy nim zawsze – nie tylko w maju i w czerwcu!
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.