Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł
Drogi krzyżowe dla dorosłych

Droga krzyżowa z uczniami Chrystusa

05/04/19 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Wprowadzenie: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec” (J 12, 24-26). Cały sens męki Jezusa Chrystusa według Ewangelii św. Jana zawarty jest w tej zwięzłej przypowieści Mistrza z Nazaretu. Odkrywa ona przed nami nie tylko drogę paschalną Mesjasza i jego uczniów, ale i widnokrąg chwały, wywyższenia i ostatecznego spoczynku w Domu Ojca. Podążajmy z uczniami Pana na Golgotę i zobaczmy ich oczami drogę paschalną Chrystusa. Niech bicie ich serc pozwoli i nam dostrzec w umęczonym Baranku jego wywyższenie jako: Syna Bożego, Króla i Sędziego wszechświata. Niech każda kolejna stacja stanie się i dla nas wstępowaniem, wznoszeniem i intronizacją Syna Bożego.