Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
Drogi krzyżowe dla dorosłych

Droga przemiany

29/03/19 ks. Franciszek Zawadzki
Wprowadzenie: Droga krzyżowa to Twoja droga Panie, Jezu Chryste. Krzyż niesiony przez Ciebie zostawił ślady na tej drodze. Chcemy wspominać Twoją drogę krzyżową, gdy od pałacu Piłata, poprzez wąskie ulice Jerozolimy, także po kamienistych wybojach drogi na Golgotę dźwigałeś krzyż – pogański znak hańby i narzędzie okrutnej tortury. Chcemy wspominać, bo dziś krzyż jest znakiem chwały i triumfu miłości, którą całkowicie zmieniłeś znaczenie wszelkiego cierpienia, upokorzenia i śmierci. Taka jest moc Twojej miłości – ona ma moc przemiany. Zamieniłeś wodę w wino podczas wesela w Kanie, zmieniłeś życie tak wielu chromych, niewidomych i sparaliżowanych, zmieniłeś znaczenie krzyża i śmierci a dziś chcesz przemienić nas. Chcesz nas przemienić, byśmy pośród współczesnych krzyżowych dróg, którymi kroczymy, nie zatracili tego co najważniejsze – miłości, ludzkiej godności, nadziei, że krzyż jest bramą życia. Duchu Święty, otwórz nasze serca na przemieniającą moc krzyża Chrystusowego.