Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
Drogi krzyżowe dla dorosłych

Jezus i ludzki wymiar odkupienia

05/04/19 Olaf Szczypiński
Wprowadzenie: Bóg tak umiłował świat, a w nim także człowieka, że Syna swego Jednorodzonego wydał na śmierć, aby ci, którzy w Niego wierzą nie zginęli, ale mieli życie wieczne (por. J 3, 16). „Jakąż więc wartość – zachwycał się Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis – musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela”. Właśnie ów zachwyt nad Wcieleniem i Odkupieniem jest tym, co pozwala chrześcijaninowi pochylać się nad Innym, Bezbronnym, Schorowanym, Opuszczonym, Umierającym… Tajemnica ta, pomaga zarazem odkrywać Boga w człowieku. Panie, Jezu Chryste, pozwól nam w tej drodze dostrzec ludzki wymiar odkupienia.