Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
Drogi krzyżowe dla dorosłych

Przyglądanie się z daleka

29/03/19 Sławomir Zatwardnicki
Wprowadzenie: Niech czternaście stacji, którymi pójdziemy, będzie dla nas odkrywaniem tych tajemnic, które zapisał dla nas ewangelista Marek. Syn Boży dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i oddał swoje życie na krzyżu. „Z daleka przyglądały się również kobiety” – pisze autor najstarszej Ewangelii. Podobnie my możemy jedynie z daleka przypatrywać się tym zbawczym wydarzeniom. Przyjmujmy w tym czasie miłość Ojca darowaną nam w Synu Wcielonym. Z łaski zostaliśmy zbawieni.