Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Drogi krzyżowe dla dorosłych

Przyglądanie się z daleka

29/03/19 Sławomir Zatwardnicki
Wprowadzenie: Niech czternaście stacji, którymi pójdziemy, będzie dla nas odkrywaniem tych tajemnic, które zapisał dla nas ewangelista Marek. Syn Boży dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i oddał swoje życie na krzyżu. „Z daleka przyglądały się również kobiety” – pisze autor najstarszej Ewangelii. Podobnie my możemy jedynie z daleka przypatrywać się tym zbawczym wydarzeniom. Przyjmujmy w tym czasie miłość Ojca darowaną nam w Synu Wcielonym. Z łaski zostaliśmy zbawieni.