Polecamy
Drogi krzyżowe dla dzieci

Poruszeni przez Ducha Świętego

08/03/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Proponuję, aby przy każdej stacji dzieci zmieniały się i przekazywały sobie krzyż i świece. Zmieniają się także ci, którzy czytają kolejne rozważania. W ten sposób można zaangażować około 70 dzieci. To spowoduje, że wspólnota dzieci naprawdę będzie „szła drogą krzyżową”. Wprowadzenie Czyta prowadzący Za chwilę będziemy uczestniczyć w nabożeństwie, które się nazywa drogą krzyżową. Wzięliśmy krzyż i świece i pójdziemy do wszystkich obrazów (figur), które wyobrażają nam to wszystko, co się stało z Panem Jezusem w ostatnich godzinach Jego życia na ziemi. Przy każdym obrazie wysłuchamy krótkiego rozważania. Nie wszyscy potrafią modlić się w ten sposób, ponieważ trudno skupić się nad tym wszystkim, co się stało z Jezusem w drodze na Golgotę. Zastanawiamy się także nad sobą samym, nad naszym wnętrzem. Jest z nami Duch Święty, który nas umacnia.