Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
1 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe

10/03/19 ks. Stanisław Dyk
Nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin może już, wzorem Chrystusa i mocą Ducha Świętego, przezwyciężać pokusę niewierności – szatańskie kuszenie do zwątpienia w Bożą obecność. Wierzący staje się w ten sposób „zaangażowany w walkę »miedzy ciałem a Duchem«” (KKK 2846). Chrześcijanin, podobnie jak Izraelici w geście ofiary z pierwocin ziemi (por. pierwsze czytanie), uznaje Boga za swego Pana, wyrzeka się wszelkiej idolatrii. Chrześcijanin czyni także krok dalej – wie, że dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa nic już nie oddziela człowieka od Boga. Taka wiara, udzielona w darze przez Ducha, prowadzi do zbawienia (por. drugie czytanie). Zwłaszcza jeśli chodzi o trudne doświadczenia życia czy zgorszenie z powodu zła (por. KKK 309). Chrystus, który nie zwątpił w obecność Ojca, nawet w chwili krzyża staje się tutaj najwyższym wzorem.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.